High tech craftsmanship with superb execution and skill.

Seven thousand years ago, at this same spot where we live and work today, settlers arrived and started building a home at the river banks of Motala Stream.
With simple handcrafted gear made of stone and bone our ancestors built their settlement and lived their lives in an era where fire was human greatest accomplishment.
Perhaps it started with two brothers that together built the first home in what now is the the town of Motala. The same town where our company once came to life by the shared vision of two brothers.
Only the handcrafted tools by stone and bone remains today as a reminder of a much different time when survival depended on knowledge about handcrafting and hunting.
It’s hard not to stagger when you think about what we do today, at the same place seven thousand years later.
With skill, competence and knowledge from decades of active occupation we manufacture and develop advanced components for high tech industries in Sweden and abroad.
Our work and products we manufacture would look like real magic for our ancestors that lived here seven thousand years ago, but just like them we are in the business of craftsmanship.
Craftsmanship for the twenty-first century.

We always deliver complete solutions with the perfect touch of awareness behind finish and quality.
Our collective knowledge that we have built up during decades of work together with the skill of our employees, is the reason that we can work with advanced geometric challenges and tough materials.
This applies to both single work orders or batch productions.
We always seek to challenge ourselves and progress so we can guarantee that we are ahead in this challenging and technological trade.

We always work and strive to be our customers number one partner and natural supplier.

  • group-3

Högteknologiskt hantverk med skicklighet och precision

För sjutusen år sedan, just på den plats där vi på Bröderna Carlsson lever och arbetar idag, levde stenåldersmänniskor vid Vätterns mynning i staden som idag kallas för Motala.
Med enkla verktyg gjorda av sten och flinta byggdes bosättningar vid Motala Ström och här jagade man och levde i samhällen där elden var människans viktigaste resurs.
Kanske var det just två bröder som för 7000 år sedan satte de första bopålarna kring Motala Ström och hjälpte till att bygga det stenålderssamhälle som idag är borta men som lämnat kvar fantastiska hantverk av ben och flinta. Detta var dåtidens högteknologiska hantverk som gick i arv från generation till generation.
Det är svårt att inte häpna vid tanken att vi nu 7000 år senare nästan sysslar med samma sak, på samma plats.
Med skicklighet, precision och erfarenhet över flera decennier sysslar vi med avancerad tillverkning och bearbetning av komponenter för olika högteknologiska industrier.
Teknologi och produkter som för våra förfäder vid Motala Ström skulle se ut som ren magi.
Med avancerade maskiner och högkompetent personal är vi ett företag som bedriver tillverkning och utveckling av komponenter till dagens industrier.
Ett hantverk för 2000-talet.

Hos oss får du alltid kompletta lösningar med känsla och medvetenhet kring finish och kvalité. Vår samlade kunskap som byggts under flera årtionden och vår skicklighet gör att vi har inga problem med att bearbeta komplexa och avancerade geometrier eller tuffa material. Detta kan vara enstaka detaljer eller serieproduktion.
Vi vill alltid utmana oss själva och fortsätta utvecklas för att garantera att vi ligger i framkant i en tuff och högteknologisk bransch. Därför kan vi alltid erbjuda utveckling, konstruktion, maskinbearbetning, montage, kontroll och dokumentation. Detta i produktioner för enstaka detaljer eller helhetslösningar.

Hos våra kunder ska vi alltid vara den självklara partnern och medleverantören.

What we do.

Bröderna Carlsson AB vår huvudsakliga inriktning är kontraktstillverkning och komponenttillverkning (lego) av avancerade komponenter inom diverse industrier.

Aerospace

Contract manufacturing

Service, Maintenance & Changes

Gas turbines

Vad vi gör.

Bröderna Carlsson AB vår huvudsakliga inriktning är kontraktstillverkning och komponenttillverkning (lego) av avancerade komponenter inom diverse industrier.

Aerospace

Legotillverkning / Kontraktstillverkning

Service, underhåll & ändringar

Gasturbiner

Contract manufacturing, Service, Maintenance & Changes

See our infomercial

Among our customers, we see both large industrial companies and small and medium-sized companies in different industries. All customers are important and treated equally. It should be nice to work together and our goal is long-term cooperation.


References

Referenser